تهران:

سفارش‌ها  در شهر تهران مطابق بازه زمانی که مشتریان هنگام ثبت سفارش انتخاب می‌کنند، تحویل داده خواهد شد. همچنین امکان تحویل سفارش در همه روزهای هفته وجود دارد.

کرج:

سفارش‌ها  در شهر کرج، مطابق بازه زمانی که از طرف اکیوتون با مشتریان هماهنگ خواهد شد، تحویل داده می‌شود که بسته به زمان ثبت سفارش، همان روز یا روز بعد خواهد بود.

شهرستان ها

سفارش در شهرستان ها از طریق پست ارسال میشود.