کابل رابط هدست اکیوتون برای تلفن های آکووکس

تماس بگیرید

با این کابل شما قادر خواهید بود تلفن آکووکس خود را به تمامی مدل های QD هدست های اکیوتون متصل کنید و استفاده کنید.

دسته:

توضیحات