کابل رابط هدست اکیوتون برای تلفن های اتکام

تماس بگیرید

با این کابل شما قادر خواهید بود تلفن اتکام خود را به تمامی مدل های QD هدست های اکیوتون متصل کنید و استفاده کنید.

دسته: