کابل رابط هدست اکیوتون برای تلفن های گرنداستریم

تماس بگیرید

با این کابل شما قادر خواهید بود تلفن گرنداستریم خود را به تمامی مدل های QD هدست های اکیوتون متصل کنید و استفاده کنید.

دسته: