کابل رابط هدست اکیوتون برای تلفن های یلینک

تماس بگیرید

با این کابل شما قادر خواهید بود تلفن یالینک Yealink خود را به تمامی مدل های QD هدست های اکیوتون متصل و استفاده کنید.

یلینک

دسته: